Mag, kàn, kunst nog het hart raken?
Mooi zijn?
Vanuit zoekend “vakmanschap” met een hart, in eenvoud schoonheid creëren.
Het huidige heersende experiment met het hoofd, zoekt enkel te provoceren!
Zinloos uitdagen...musea vol. Kunst “geïnstalleerd” !
Terug ambacht én passie.
Het hart kan passioneel zijn, het verstand wéét enkel.
Emotioneel opgaan in nooit eindigende passie.
Water dat niet beroerd wordt, wordt helder
Een geest in ontspannen rust, creëert ruimte.
Die ruimte gevonden, klatert m’n creativiteit op doek.
Om Michel de Montaigne te parafraseren:
“Leven is mijn ambacht en mijn kunst,
kunst is mijn ambacht en mijn léven”.